תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק לח - אם־לא אל־בית־אבי תלך ואל־משפחתי ולקחת אשה לבני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...