תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק לט - ואמר אל־אדני אלי לא־תלך האשה אחרי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...