תנ"ך - ואבא היום אל־העין ואמר ה' אלהי אדני אברהם אם־ישך־נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...