תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק מד - ואמרה אלי גם־אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר־הכיח ה' לבן־אדני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...