תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק מח - ואקד ואשתחוה לה' ואברך את־ה' אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את־בת־אחי אדני לבנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...