תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק נא - הנה־רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן־אדניך כאשר דבר ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...