תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק נב - ויהי כאשר שמע עבד אברהם את־דבריהם וישתחו ארצה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...