תנ"ך - ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...