תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק נו - ויאמר אלהם אל־תאחרו אתי וה' הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...