תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק נז - ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את־פיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...