תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק נח - ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם־האיש הזה ותאמר אלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...