תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק ו - ויאמר אליו אברהם השמר לך פן־תשיב את־בני שמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...