תנ"ך - ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...