תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק סד - ותשא רבקה את־עיניה ותרא את־יצחק ותפל מעל הגמל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...