תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק סו - ויספר העבד ליצחק את כל־הדברים אשר עשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...