תנ"ך - בראשית פרק כד פסוק ט - וישם העבד את־ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על־הדבר הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...