תנ"ך - ספר בראשית פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים