תנ"ך - בראשית פרק כה פסוק כה - ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...