תנ"ך - בראשית פרק כה פסוק כח - ויאהב יצחק את־עשו כי־ציד בפיו ורבקה אהבת את־יעקב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...