תנ"ך - בראשית פרק כה פסוק כט - ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן־השדה והוא עיף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...