תנ"ך - ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את־בכרתו ליעקב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...