תנ"ך - בראשית פרק כו פסוק יב - ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...