תנ"ך - בראשית פרק כו פסוק יג - ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי־גדל מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...