תנ"ך - בראשית פרק כו פסוק ב - וירא אליו ה' ויאמר אל־תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...