תנ"ך - ויחפרו באר אחרת ויריבו גם־עליה ויקרא שמה שטנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...