תנ"ך - ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה' ויט־שם אהלו ויכרו־שם עבדי־יצחק באר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...