תנ"ך - ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר־צבאו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...