תנ"ך - בראשית פרק כו פסוק ל - ויעש להם משתה ויאכלו וישתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...