תנ"ך - בראשית פרק כו פסוק לא - וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...