תנ"ך - ספר בראשית פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים