תנ"ך - בראשית פרק כז פסוק א - ויהי כי־זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את־עשו׀ בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...