תנ"ך - ואת ערת גדיי העזים הלבישה על־ידיו ועל חלקת צואריו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...