תנ"ך - ויאמר יצחק אל־בנו מה־זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה ה' אלהיך לפני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...