תנ"ך - ולא הכירו כי־היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...