תנ"ך - וישבת עמו ימים אחדים עד אשר־תשוב חמת אחיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...