תנ"ך - ספר בראשית פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים