תנ"ך - בראשית פרק כח פסוק יז - ויירא ויאמר מה־נורא המקום הזה אין זה כי אם־בית אלהים וזה שער השמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...