תנ"ך - בראשית פרק כח פסוק כא - ושבתי בשלום אל־בית אבי והיה ה' לי לאלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...