תנ"ך - בראשית פרק כח פסוק ז - וישמע יעקב אל־אביו ואל־אמו וילך פדנה ארם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...