תנ"ך - ספר בראשית פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים