תנ"ך - ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...