תנ"ך - בראשית פרק כט פסוק יט - ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...