תנ"ך - ויתן לבן לה את־זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...