תנ"ך - בראשית פרק כט פסוק כח - ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן־לו את־רחל בתו לו לאשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...