תנ"ך - בראשית פרק כט פסוק כט - ויתן לבן לרחל בתו את־בלהה שפחתו לה לשפחה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...