תנ"ך - ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי־שמע ה' כי־שנואה אנכי ויתן־לי גם־את־זה ותקרא שמו שמעון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...