תנך - ספר בראשית פרק כט פסוק לג

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: