תנ"ך - בראשית פרק כט פסוק ה - ויאמר להם הידעתם את־לבן בן־נחור ויאמרו ידענו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...