תנ"ך - ספר בראשית פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים