תנ"ך - וישלחהו ה' אלהים מגן־עדן לעבד את־האדמה אשר לקח משם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...