תנ"ך - בראשית פרק ג פסוק ד - ויאמר הנחש אל־האשה לא־מות תמתון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...